Vägledningssamtal

Att gå i vägledningssamtal passar dig som vill förstå och hantera dina relationer på ett bättre sätt.

Vägledningssamtalen fokuserar på:

  • Hur din bakgrund präglar nuet, t.ex vilka uppmaningar du fick av dina föräldrar och hur de som förebilder påverkat dig.
  • Att upptäcka vilka gamla mönster som styr ditt agerande idag.
  • Att medvetandegöra tanke, känsla och handling.
  • Att förstå alternativa vägar till utveckling.

Intresserad av Vägledningssamtal?

Vi erbjuder ett kostnadsfritt introduktionssamtal om 30 min där vi pratar om din situation och hur vi bäst kan hjälpa dig.

Anmäl dig online Vi återkommer snarast, vanligtvis inom 48 timmar.

Eller ring: 070-518 66 70