Personlig utveckling

Vill du förändra dig själv men vet inte riktigt hur?

Även om man i stort är nöjd med sin personlighet så finns det ofta delar i den som ger oss problem och hindrar vår fortsatta utveckling som människa.

Personlig utveckling via individuella samtal

Våra samtal med inriktning mot personlig utveckling ökar din medvetenhet om hur ditt inre styr ditt agerande och välbefinnande. Genom en serie samtal får du omfattande kunskap för att kunna förändra dig själv i ett längre perspektiv.

Samtalens innehåll:

 • Introduktion och tidsplanering
 • Pengar, mat, sexualitet och livsenergi
 • Känslor, relationer, närhet och distans
 • Makt och maktlöshet
 • Kärlek, medkänsla och acceptans
 • Kreativitet, idéer och skaparlust
 • Intuition och kommunikation
 • Dina mål och ideal. Att vara på väg.

Resultat – efter samtalen:

 • Har du lärt dig olika tekniker för att hantera stress.
 • Ser du dina styrkor tydligare och vet hur du kan använda dem.
 • Vet du vilka känslor och värderingar som styr ditt handlande och har därmed större möjligheter att verkligen förändra dig.
 • Har din kommunikativa förmåga utvecklats vad gäller att lyssna och förmedla budskap.

Intresserad av personlig utveckling?

Anmäl dig online Vi återkommer snarast, vanligtvis inom 48 timmar.

Eller ring: 070-518 66 70